Οδός Μιχαλάκη Παρίδη, Κλαυδιά
7576 Λάρνακα

24361620
24361135