20 Οδός Βουκουρεστίου
Τ.Θ 14001
2153 Λευκωσία

22317170
22317210