Προπυλαίων 44
Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου
Τ.Θ 25520
1310 Λευκωσία

22425382
22494693