Τεμπριά, Αγ. Παρασκευή
2842 Λευκωσία

22932329
22853131