Η Ένωση Βιομηχάνων Ηλιακής Ενέργειας Κύπρου (ΕΒΗΕΚ) ιδρύθηκε το 1977 και είναι μία από τις παλαιότερες Ενώσεις Βιομηχάνων που ιδρύθηκαν στην Κύπρο.

Η κατασκευή ηλιακών θερμοσιφώνων στην Κύπρο ξεκίνησε με την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960. Λόγω της άνθισης, της ωφελιμότητας αλλά και της απλότητας των ηλιακών θερμοσιφωνικών συστημάτων, η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα, αγκαλιάστηκε από κάθε κύπριο πολίτη με αποτέλεσμα να υπάρχει εγκατεστημένος θερμοσίφωνας σε κάθε νοικοκυριό αλλά και επιχείρηση που χρειάζεται ζεστό νερό χρήσης. Έτσι, η Κύπρος κατάφερε να είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο για τα m2 εγκατεστημένων ηλιακών συλλεκτών ανά κάτοικο.

Από τότε μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί πέραν των 926.564 m2 ηλιακών συλλεκτών. Η κυπριακή βιομηχανία ήταν ανταγωνιστική και μέχρι το 1998 και υπήρχε και μεγάλος αριθμός εξαγωγών.

Ωστόσο, με τα σημερινά δεδομένα, της ανταγωνιστικότητας και της παγκοσμιοποίησης, η κυπριακή βιομηχανία δεν κατάφερε να παραμείνει ανταγωνιστική τόσο σε εξαγωγικό αλλά και σε εγχώριο επίπεδο και αρκετές ποσότητες ηλιακών πλαισίων εισάγεται.

Το όραμα μου, μιας και τα Μέλη της ΕΒΗΕΚ μου έχουν ανανεώσει την εντολή να είμαι Πρόεδρος για δεύτερη θητεία, από το 2011, είναι να δω την κυπριακή βιομηχανία ηλιακών θερμοσιφώνων να αναπτύσσεται, να εκσυγχρονίζεται, να εναρμονίζεται με νέα πρότυπα, να επενδύει σε έρευνα και ανάπτυξη, να διατηρεί και να αυξάνει τον αριθμό του απασχολούμενου εξειδικευμένου προσωπικού και να αναπτύξει ξανά εξαγωγική δραστηριότητα.

Η βιομηχανία ηλιακής ενέργειας έχει τόση ορμή που μπορεί να αναπτύσσεται και να εξυπηρετεί τις ανάγκες παραγωγής ζεστού νερού χρήσης τόσο σε κατοικίες αλλά και επιχειρήσεις και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τη βιομηχανία να επιβραδύνεται σύντομα. Η χρήση ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού αλλά και θέρμανσης/ψύξης συνεισφέρει στους στόχους της Κυπριακής Δημοκρατίας για μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 13% μέχρι το 2020, αλλά και στους στόχους μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030.

Σύμφωνα με τις νέες νομοθετικές απαιτήσεις, όλα τα νέα δημόσια κτίρια από την 1/1/2019 και όλα τα νέα οικιστικά από 1/1/2021 θα πρέπει να είναι κτίρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Επίσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες ελάχιστες απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα νέα κτίρια από 1/1/2017 θα πρέπει η συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών να φθάνει το 25%. Ως εκ τούτου αναμένεται ότι στα νέα κτίρια η εγκατάσταση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.

Τα Μέλη μας σήμερα είναι 20 αλλά ευελπιστώ πως σύντομα η ΕΒΗΕΚ θα είναι σε θέση να απαριθμεί και νέα τακτικά και συνεργαζόμενα μέλη που είναι φορείς, οργανισμοί και εταιρείες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την παραγωγή ηλιακών θερμοσιφώνων.

Μάριος Νικολάου

Πρόεδρος ΕΒΗΕΚ

Σύντομο Βιογραφικό του Προέδρου της ΕΒΗΕΚ

Ο Μάριος Νικολάου έχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ από Intercollege (2004). Έχει αναλάβει τη θέση του διευθυντή πωλήσεων στην εταιρεία Elcora Ltd, η οποία είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον πατέρα του Κώστα Νικολάου το 1979. Από το 2011 είναι Πρόεδρος της EBHEK και μέλος του Διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).