Η ΕΒΗΕΚ αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις που απαιτούν εκσυγχρονισμό και εναρμόνιση με ευρωπαϊκά πρότυπα των ηλιακών θερμικών συστημάτων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής βιομηχανίας. O στόχος των Μελών της ΕΒΗΕΚ, είναι να εξακολουθήσουν να παρέχουν υψηλής ποιότητας προϊόντα στο κυπριακό κοινό, να διευρύνουν το πεδίο δραστηριοποίησης, να επενδύσουν σε έρευνα και ανάπτυξη, να εκσυγχρονισθούν, να εναρμονισθούν με τις νέες απαιτήσεις προτύπων, αλλά και να αναπτύξουν τον αριθμό των εξειδικευμένων ατόμων που απασχολούνται στον χώρο.