Δέσμευση της Βιομηχανίας Θερμικής Ηλιακής Ενέργειας – Συνδρομή σε μια πράσινη ανάκαμψη

Η Solar Heat Europe είναι ένας οργανισμός που εκπροσωπεί τη βιομηχανία ηλιακής θερμικής ενέργειας στην Ευρώπη.  Η Solar Heat Europe προωθεί μία νέα πρωτοβουλία, μέσω μίας κοινής διακήρυξης, που σκοπό έχει να συμβάλει στη βιώσιμη και πράσινη οικονομική ανάκαμψη από την τρέχουσα κρίση που δημιουργήθηκε από την πανδημία του COVID19