Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει την πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία.…

Πρώτη παρουσίαση των νέων σχεδίων χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για το 2021 – 2027

Σε ημερίδα που διοργάνωσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας παρουσιάστηκαν από την Υπουργό κα Νατάσα Πηλείδου, μαζί με αρμόδιους λειτουργούς τα δύο πρώτα Σχέδια Χορηγιών που θα προκηρυχθούν προσεχώς από το Υπουργείο και αφορούν: A)   την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και Β)   την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Τα Σχέδια αυτά…