Διαδικτυακή διάλεξη με θέμα “Καταχώρηση προϊόντων ενεργειακής σήμανσης στην Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων EPREL”

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), η Ένωση Βιομηχάνων Ηλιακής Ενέργειας Κύπρου (ΕΒΗΕΚ) και ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) διοργανώνουν διαδικτυακή διάλεξη με θέμα “Καταχώρηση προϊόντων ενεργειακής σήμανσης στην Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων EPREL” με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1369. Η διάλεξη αυτή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021, 12:30-14:00. Κύριος ομιλητής θα είναι ο…