Σχέδιο χορηγιών για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε κατοικίες για το έτος 2021

H Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του Σχεδίου για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε κατοικίες του 2021, έχει παραληφθεί ο μέγιστος αριθμός αιτήσεων που μπορεί να καλύψει το Σχέδιο (1000 αιτήσεις). Ως εκ τούτου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πιο πάνω Σχέδιο έχει…